Výroba

Páska Na pozdĺžne delenie zvitkov používame pozdĺžne deliacu linku (PDL) talianskej firmy FONMEC Torino. Jej technológia umožňuje deliť oceľové zvitky valcované za tepla, studena a pozinkované hr. 0,5–4,0 mm na pásky šírky od 20mm. Okrem pozdĺžneho delenia ponúkame: orezávanie zvitkov, ich prevíjanie, delenie širších pások na užšie, delenie väčších zvitkov na menšie a rôzne druhy balenia podľa požiadaviek zákazníka.
Pozdĺžne delená páska zo zvitkov valcovaných za studena, za tepla a pozinkovaných
 – vstupný materiál výstupný materiál
šírka max. 1260 mm min. 20 mm
hrúbka 0,5 – 4,0 mm 0,5 – 4,0 mm
vnútorný priemer zvitku 500 – 850 mm 500 – 600 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1600 mm max. 1600 mm
hmotnosť zvitku max. 20 t max. 12 t
hmotnosť zväzku  – max. 3 t
Cyklopáska Cyklopásky vyrábame na malej pozdĺžne deliacej linke (MPDL), ktorá umožňuje deliť zvitky šírky max.300mm a hrúbky 0,4-2mm na pásky šírky od 12mm. Najväčší podiel výroby tvoria cyklopásky (materiál – SVa fullhard) hr.0,5mm a 0,8mm, v šírkach od 12mm do 32mm.
Cyklopáska
 – vstupný materiál výstupný materiál
šírka max. 300 mm min. 12 mm
hrúbka 0,4 – 2,0 mm 0,4 – 2,0 mm
vnútorný priemer zvitku 500 – 600 mm 300 – 400 mm
vonkajší priemer zvitku max. 1300 mm max. 700 mm
hmotnosť zvitku max. 900 kg  –
hmotnosť zväzku  – max. 350 kg
Tabule a presné prístrihy Priečna deliaca linka (PRDL) umožňuje deliť oceľové zvitky valcované za tepla,studena a pozinkované na tabule hr.0,5–4,0mm do šírky max.1500mma hr.5mm do šírky max.1000mm. V kombinácii s pozdĺžne deliacou linkou vieme nadeliť presné prístrihy podľa zadania zákazníka na šírku 200-1260mm a dĺžku 700-8000mm.
Tabule, nástrihy
 – vstupný materiál výstupný materiál
hrúbka 0,5 – 5,0 mm, 0,5 – 5,0 mm
šírka max. 1500 mm,  (pre hr.5mm max.1000mmm) 200 – 1500 mm
dĺžka  – 700 – 8000 mm
vnútorný priemer zvitku 500 – 850 mm  –
vonkajší priemer zvitku max. 1400 mm  –
hmotnosť zvitku max. 8 t
hmotnosť hrany max. 8 t